Пиянството на едно дете

By Huk0 on 12:48

Filed Under: , ,


Едно детенце си карало триколката с бясна скорост из града.Спряло със свирене на гуми пред една сладкарница. Ритнало вратата и влязло в сладкарницата. Продавачката го погледнала с уплаха.Детенцето се приближило до бара, ударило с юмрук по тезгяха и се провикнало:
- Една боза ма...
Продавачката му дала бозата. Детенцето надигнало шишето и го изпило на екс. Ударило шишето в тезгяха и казало с пиянски развален говор:
- Още една боза и "Зайченцето бяло" до дупка...

0 коментара for this post