Смях на гърба на американците

Колко може да са затъпели американците? Клипът сам показва тяхната невежест и умствена изостаналост.СМЯХ! Кажете държава с "У" - Юта е отговора на американеца. Насладете се на уникални отговори.Всичко е един голям смях!

0 коментара for this post