Водещ умира от смях - Искрено и лично

By Huk0 on 9:28

Filed Under:

Тоя направо те побърква.Нямам думи! Какъв ли скандал е станал след предаването.

0 коментара for this post