Новото ЕВРО

By Huk0 on 11:39

Filed Under: , ,


Днес от европейския съюз съобщиха че пускат нова банкнота от 300 евро.Емисията е силно ограничена, лимита е от 1000 банкноти.Папата се противопостави на съдържанието и не допускаше до последно излизането на еврото.В последния ден,точно преди официалното пускане на еврото се оказа че същият дава разрешение.Оказа се че евро съюза са го подкупили с една бройка от хитовата серия .

0 коментара for this post