Само 0,1% и доходите ще настигнат инфлацията - пародия ...

By Huk0 on 11:51

Filed Under:


Какво ви трябва за да повярвате че доходите ни достигат инфлацията.
Поредните финансови кризи, както на световния така и родния пазар. Днес борсата ни отчете големи загуби: софикс приключи при нива от над -5%, БГ 40 около -3 % Уверяват ни че кризата няма да се отрази при нас ?! Даже се чуват и налудничеви изказвания, че всичко това ще има положителен ефект в България. Едно мога да кажа - за да повярваме на такива твърдения управниците трябва да заложат по-сериозна стръв! Трагедията е пълна!
Тази статия е като допълнение на http://www.bgfactor.org/index_.php?cm=14&ct=55&id=16503 споделям мнението на колегта в пълна сила.


0 коментара for this post